Colinda

Melody -

Aho! Aho! Copii si frati,
Stati putin si nu mánati.
C'a venit mai an
Bàdica Traian
Si ca'n datina stràbunà:
Belsug si voie bunà
Sànàtate, fericire,
Viatà lungà, nemurire,
A venit sà và ureze
Obiceiul sà-l pàstreze . . .
Mánati mài!
Hài, hài . . .


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |