Indisch visserslied

Melody - Indonesian sailors' song

Ned./Maleis tekst: B. Buysman

Als de zon aan de kim is verrezen
Orang blanda djalan djalan
|: Loop ik langs de schone dreven
   Kami pigi pentjari ikan :|
  Maar wat hoor ik daar door de bomen
njonja manis doedok menjanji
|: Hier laat ik mijn hengel zakken
   Boewat pantjing satoei ikan :|

Duizenden sterren aan de hemel
Tjoema satoe di atas ringin
|: Duizenden meisjes in de Kampong
   Tjoema satoe saja kipingin :|


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |