Dahil Sa'yo   Because of You

Melody - Mike Velarde

Dominador Santiago
Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit,
Ng pusong umiibig mandi'y wala ng langit.
A ng lumigaya hinango mo sa dusa,
Tanging ikaw, sinta, ang aking pagasa.

Dahil sa'yo, nais kong mabuhay,
Dahil sa'yo, hangang mamatay,
Dapat mong tantuin, wala ng ibang giliw,
Puso ko'y tanungin ikaw at ikaw rin.
Dahil sa'yo ako'y lumigaya,
Pagmamahal ay alayan ka.
Kung tunay mong ako ay alipinin mo
Ang lahat so buhay ko'y, dahil sa'yo!
 
Tr. Ed Peaslee
All my life has been full of hardship and suffering,
For a loving heart there has been no heaven.
But now I am happy; you took me from my suffering.
You alone, my love, are my hope.

Because of you I want to live,
Because of you, until I die.
You must already know I have no other love,
My heart desires you and you alone.
Because of you I am happy,
You gave me love.
If I am true, I will belong to you
All of my life, because of you.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |