De nachtegaal die zank een lied

Melody - Netherlands from Flanders

1 (I)
De nachtegaal die zank een lied, dat leerde ik.
Ik hebbe een verholen lief, die vrijde ik.
En die wil ik niet laten, ja laten.
Ik hope nog een kort half nacht in mijn liefs arm te slapen.

2 (IV)
Daar twee goe liefkens t'samen aan den danse gaan.
Hoe vriend'lijk zij haar oogskens op malkander slaan,
gelijk de morgensterre, ja sterre.
Mijn hertken is van zulker aard, bruin oogskens zie ik geerne.

3 (V)
Mijn hertken is veel wilder dan een wild konijn.
Dat mag geen ander temmen dan die liefste mijn.
Dat is zo 'n fraai gezelle, gezelle.
Ach waren alle duivels zo, dan voer ik in der helle.
 
The nightingale, she sang a song, which I learned.
I had a secret love who I courted.
And I don't want to leave him, yes leave him.
I still hope to sleep a short half night in the arms of my love.


Where two lovers with each other begin to dance.
How friendly do their eyes meet,
like the morning star, yes star.
My heart is such, that I love brown eyes.


My heart is much wilder than a wild rabbit.
No other may tame it than my true lover.
He is such a comely companion, companion.
Oh, if all the devils were like him, I freely would go to hell.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |