Doen Daphne d'overschoo-ne Maegt

Melodie -

Doen Daphne d'overschoo-ne Maegt
Van Apollo haer vlucht nam ten Bosschewaert in,
En van hem snel wierd nae-ghejaeght.
Hy liep en hy riep vast, O schoo-ne Goddin,
Toeft wat, toeft wat, weest niet ver-bolghen,
Ey waarom loopje? jou sel-ven besind:
Leeuwen, noch Beyren, noch Tygers dy volghen;
Maer 't is Apollo die u soo bemind;
Wild u erbarmen yet,
Acht ghy mijn karmen niet?
Laet ghy mijn Godheyt dan in-de ly?
Hebt deernis, ô Daphne! hebt deernis met my.

De geen daer ghy so schuw van vlucht,
Is Harder, noch kinckel, die 't vee hoed, of weyd:
Maer 't is een God die door de lucht
De gulde glans van sijne stralen uytspreyd.
d' Opperste Jupiter is mijn Heer vader,
Claros, en Delphos, en Tenedos staen
Tot mijn gebied en bevel allegader:
Ick ben de Son, mijn suster de Maen.
Kruyden en bloemen,, die
Ick nau te noemen sie
Locken mijn stralen alleen uyt d'aerd:
Mach dit u niet locken? O schoon'u bedaerd!

Noyt word ick oud, staeg blijf ick jong,
Mijn hayr en vergrijst noyt: maer blijft even geel,
En dat mijn stem; wanneer ick song
By de negen Musen, en 't spel van mijn Veel
U (O mijn Daphne!) mocht komen ter ooren,
Dat ghy soo lang u loopen eens liet,
't Sou buyten twijffel u hartje bekoren,
Om my te helpen uyt mijn verdriet.
Och hoe gerustjes wou,
Ick dan met kusjes jou
Liefjen onthalen als een Goddin!
Nu Daphne staet, Daphne hoord doch na mijn min.

Maer 't was om niet wat Phobus riep:
Want Daphne vlood van hem so snel als sy kon.
Waerom hy oock so schichtich liep,
Dat hy haer in 't lopen op 't laetste verwon.
Peneus! Peneus! Phobus bestormt my,
Helpt my o vader! riep Daphne vertsaegt.
Kuysche Diana komt, bid ick, vervormt ghy
Stracx dese schoonheyt, verhoort doch u maeght:
Want ick wil sterven,, eer
Hy sou verwerven,, meer.
Dood! ghy zijt my seer wellekoom,
Daermede wierd Daphne vervormt in een boom.

De droeve Phobus bleeck van rouw,
Omhelsde met tranen de lieve Lauwrier:
En seyd, o Boom! beeld van mijn vrou!
Blijft altijd jong, en een vyand van 't vyer.
Sparteld en klaterd, wanneermen u blad'ren
Werpt in het vyer, doet als Daphne deed,
Doen haer het vyer van mijn minne wou nad'ren,
Strijd dan, als Daphne my weder-streed.
Leert daer de Maeghden door,
Als men haer jaeght, het oor
Nimmer te buygen naer gayle lust:
En daer op heeft Phobus den boom eens gekust.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |