Aftontankar vid Fridas ruta

Melody - Birger Sjöberg, 1855-1929

1. Frida till ro sig lagt,
månen skiner
mild vid sin tysta vakt
på hennes fönsterplåt.
Ack --- som jag alltid sagt
När fint jasminer
dofta i daggig prakt blir vek
mitt hjärtas låt.
Kunde en kärlekstakt
framför de små gardiner
gnolas av mig försagt
till spanska lutors gråt...!
Frida till ro sig lagt,
månen skiner
mild vid sin tysta vakt
på hennes fönsterplåt.

2. Älvan sin hamn har fällt.
Blusens klängen
blomma nu matt och snällt
på stolen denna stund.
Ängeln sin sko har ställt
inunder sängen.
Rosigt tapetens fält
vill hägna hennes blund.
Kanske hon skådar sällt
den friska sommarängen
medan en fågel gällt
sitt kvitter slår i lund...
Älvan sin hamn har fällt.
Blusens klängen
blomma nu matt och snällt
på stolen denna stund.
  3. Hennes gardin jag fann
ljus med ränder
Flicka med vattenspann
och alp så blå och skön.
Skådar en ståtlig man
med vita tänder;
tuppfjädern vickar grann
i jägarhatten grön.
Hunden i stramat band
sin nos mot alpen vänder.
Mannen nu ser ett grand
på flickan som i bön.
Hennes gardin jag fann
ljus med ränder
Flicka med vattenspann
och alp så blå och skön.

4. Kvinnan vid skogens rand ---
drag så veka! ---
lyftat sin runda hand.
(Med Frida likhet rår.)
Önskar, från Sveriges land
vi flytt att leka
högt där i snön ibland
den ädla blomman står!
Här uti månens brand
--- vad tjänar till att neka! ---
glömmer jag Vardags strand
och drömmen vingar får.
Kvinnan vid skogens rand ---
drag så veka! ---
lyftat sin runda hand.
(Med Frida likhet rår.)

5. Fridas till ro sig lagt ---
månen skiner ---
anar ej vad jag sagt
i tysthet på min stråt.
Glittrande i sin prakt
de små jasminer
bakom staket stå vakt
liksom i ömt försåt.
Sakta är vindens takt,
så blitt inatt han viner;
blomflarn han hopabragt
på gatan blank och våt...
Frida till ro sig lagt ---
månen skiner ---
anar ej vad jag sagt
i tysthet på min stråt.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |