Hrvatska domovina

Melody - by Josip Runjanin

Liepa naša domovina,
O junačka zemljo mila,
Stare slave djedovina,
Da bi vazda čestna bila,
Mila kano si nam slavna,
Mila si nam tijedina,
Mila kuda si nam ravna,
Mila kuda si planina.
Teci Savo, Dravo teci,
Nit ti Dunaj silu gubi,
Kud li šumiš svietu reci:
Da svoj narod Hrvat ljubi!
Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu tielo grob sakrije,
Dok mu živo srce bije!


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |