Γερακίνα

Melody -

Κίνησε η Γερακίνα
για νερό, κρύο να φέρει.

Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ,
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ,
τα βραχιόλια της βροντούν,
τα βραχιόλια της βροντούν,
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ,
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.
  Κι έπεσε μες στο πηγάδι
κι έβαλε φωνή μεγάλη.

Κι έτρεξε ο κόσμος όλος
κι έτρεξα κι εγώ καημένος.

Γερακίνα, θα σε βγάλω
και γυναίκα θα σε πάρω.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |