Kabala kõrtsis kraaksus Kadri

Melody - Estnisches Volkslied

   

Kabala kõrtsis kraaksus Kadri,
et tema Ants on üsna tragi.

Hei, hei, hei-kam-ka!
Musta kassi karvad,
kirju kuke varbad,
Suigu-Märdi viisud,
Tartu linna Liisud
keedavad armastuse rohtu!

Kadri lõi Antsule kopsikuga pähe,
ise tema ütles, seda tall' veel vähe!
Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Kui mina ükskord naise võtan,
uksed, aknad kinni katan!
Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Seda naist ei maksa pidada,
kes jalgu ei jaksa vedada!
Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Siga minul on, aga villa ei kanna,
mina talle paganale süüa ei anna!
Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Siga oli rukkis, saba oli väljas,
saba oli rukkis, siga oli väljas!
Hei, hei, hei-kam-ka! ...


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |