Kangding Qing Ge   Kangding Love Song

Melody -

 
Pao ma liuliude shan shang
Yi duo liuliude yun yo
Duanduan liuliude zhao zai
Kangding liuliude cheng yo.
Yweliang wan wan
Kangding liuliude cheng yo.

Li jia liuliude dajie
Ren cai liuliude hao yo.
Zhang jia liuliude dage
Kan shang liuliude ta yo.
Yweliang wan wan.
Kan shang liuliude ta yo.

Yi lai liuliude kan shang,
Rencai liuliude hao yo.
Er lai liuliude kan shang
Hui dang liuliude jia yo.
Yweliang wan wan.
Hui dang liuliude jia yo

Shi jian liuliude nüzi
Ren wo liuliude ai yo
Shijian liuliude nanzi
Ren ni liuliude qiu yo
Yweliang wan wan
Ren ni liuliude qiu yo.
Tr. Ed Peaslee 1999
On that liuliude mountain top
Is a liuliude cloud, yo
Looking liuliu down on
Kangding liuliude city, yo.
Crescent moon, crescent moon
Kangding liuliude city, yo.

Li family's liuliude daughter,
Is very liuliude pretty.
Zhang family's liuliude son,
Loves that liuliude girl, yo
Crescent moon, crescent moon.
Loves that liuliude girl, yo.

First he liuliude loves her
For her liuliude beauty, yo
Next he liuliude loves her
Caring for the liuliude home, yo.
Crescent moon, crescent moon.
Caring for the liuliude home, yo.

All the world's liuliude girls,
Let me liuliude love them, yo.
All the world's liuliude boys,
Let them love liuliude whom they please, yo
Crescent moon, crescent moon
Let them love liuliude whom they please, yo


The exact origin of this song is unclear; it is described only as a Sichuan folk song. The words tell a story in a somewhat humorous manner. The "liuliude" seems to be used for its sound, since it has no logical meaning.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |