Kent gij het land

Melody -

1. Kent gij het land, der zee ontrukt
Door d'arbeid van een voorgeslacht,
Dat nooit verwonnen heeft gebukt
Of 't hief zich op met grooter kracht?
|: Dat land, bekend aan 't verste strand
   is 't ons zoo dierbaar Nederland! :|

2. Kent gij het land waar eer en trouw
Bij vorst en volk een woonplaats vindt?
Waar eendracht steunt het staatsgebouw
En liefde vorst en volk verbindt?
|: Dat land, bekend aan 't verste strand
   is 't stil en rustig Nederland! :|
  3. Kent gij het land, dat overal
Zijn schoonste driekleur wapp'ren deed,
Dat helden kweekte zonder tal
En tachtig jaar voor vrijheid streed?
|: Dat land, bekend aan 't verste strand
   is 't steeds volhardend Nederland! :|

4. O Nederland, gezegend land,
Klein stipjen op de wereldkaart
Behoed'u steeds des Heeren hand
En blijf der vaad'ren voorbeeld waard?
|: Dan rijst voor U het schoonst verschiet
   Want God verlaat de zijnen niet! :|


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |