K´lauea

Melody -

 
A ka luna o K´lauea i ka ahi a ka wahine
Ha'a ana ka wahine Pele 'uh´'řhÓ mai ana ea,
Nome ana o Pele i Puna aia ka palena a i kai ea,
He inoa nou a'e Pele ea, ka wahine noho a'i K´lauea,
Ho'i n˛ ║ kapu i K´lauea, e ola mÓkou a mau loa.
Ke inoa no Pele.
 
Tr. Ed Peaslee, 2000
On the heights of K´lauea are fire and a woman,
She is Pele, approaching with the sound of flowing lava,
Eating the land of Puna down to ocean's edge.
Her name is Pele, and she lives in K´lauea,
The taboo returns to K´lauea; may we live always,
Honoring the name of Pele.


This is a hula chant composed by Alice NÓmakelua. K´lauea, an active volcano on the island of Hawai'i, is the home of Pele, the volcano goddess.

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |