Kui Kungla rahvas kuldsel a'al

Melody - K. A. Hermann

Fr. Kuhlbars

Kui Kungla rahvas kuldsel a'al
kord istus maha sööma,
siis Vanemuine murumaal
läks kandlelugu lööma.
|: Läks aga metsa mängima,
   läks aga laande lauluga! :|

Sealt saivad lind ja lehepuu
ja loomad laululugu;
siis laulsid mets ja mere suu
ja eesti rahva sugu.
|: Läks aga metsa ... :|

Siis kõlas kaunist' lauluviis
ja pärjad pandi pähe;
ja murueide tütreid siis
sai eesti rahvas näha.
|: Läks aga metsa ... :|

Ma laulan mättal, mäe peal
ja õhtul hilja õues,
ja Vanemuise kandle hääl
mul põksumas on põues.
|: Läks aga metsa ... :|


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |