Kui mina alles noor veel olin

Melody - Nach einer Estnischen Volksweise: K. A. Hermann

Estnische Volksdichtung

Kui mina alles |: noor veel olin, :|
lapsepõlves |: mängisin. :|
Ei mina teadnud |: muud kui seda, :|
mis mina nägin |: silmaga. :|

Meie elu |: on siin ilmas :|
nagu linnul |: oksa peal! :|
Ei meie tea, |: kas me saame, :|
siin veel kokku |: tulema. :|

Näitab ennast |: rõõm vast siiski, :|
süda on täis |: kurvastust. :|
Rõõm teeb laste |: laulu hääle :|
kaunimaks kui |: kandle keele. :|


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |