Kuku sa kägu kuldalindu

Melody - Estnische Volksweise

   

Kuku sa kägu kuldalindu,
häälitse hõbenokka,
kuku meile kuulutusi,
häälitse ilmutusi,
veereteles laulu vara,
ketra kuulutuse lõnga,
kuju kauni aja kangast!
Kui sa ei kuku, kukun ise,
pajatelen pardikene;
lasen luige laulusida,
seitsmekordseid sõnumida
vanast ajast veeremaie,
kuldsest ajast kuuldumaie,
iluajast hiilgemaie.

Üks aga sõnum hülge suusta,
teine laine tüterilta,
kolmas ranna kaljudelta,
neljas näki neidudelta,
viies vete emandalta,
kuues kuude kudujalta,
seitsmes saare taadilt, eidelt.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |