Limburg mijn Vaderland

Melody - Hendrik Thyssen, 1909 (1862-1926)

Gerard Krekelberg, 1864-1937

Waar in het bronsgroen eikenhout het nachtegaaltje zingt,
Over het malse korenveld, het lied des leeuweriks klinkt,
Waar de hoorn des herders schalt, langs des beekjes boord.

Refrain:
|: Daar is mijn vaderland,
   Limburgs dierbaar oord ! :|

2. Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit,
Weeldrig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit,
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort.

3. Waar der vaadren schone taal, klinkt met heldre kracht,
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht,
Eigen zeden, eigen schoon, het hart des volks behoort.

4. Waar aan het oud Oranjehuis, het volk blijft hou en trouw,
Met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en trouw,
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van Zuid tot Noord.


composed in 1909 for the "Roermonds Mannenkoor", a Dutch choir in the Zuid-Limburg city of Roermond; the fourth verse was added later by J.N.Snackers, president of the choir.
| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |