Άρνηση       (Refusal)

Melody - M. Theodorakis

G. Seferis

Στο περιγιάλι το κρυφό
κι άσπρο σαν περιστέρι
διψάσαμε το μεσημέρι
μα το νερό γλυφό.

Πάνω στην άμμο την ξανθή
γράψαμε τ' όνομά της
ωραία φύσηξε ο μπάτης
και σβήστηκε η γραφή.

Με τι καρδιά, με τι πνοή,
τι πόθους και τι πάθος,
πήραμε τη ζωή μας λάθος!...
κι αλλάξαμε ζωή.

On the secret beach,
white as a dove,
we felt thirsty one noon,
but the water was brakish.

On the blond sand
we wrote her name
the sea-breeze blew well,
and the writing was erased.

With what a heart, with what a breath,
with what desires and pash,
we began our life. Wrong!..
And we have changed our life.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |