Rosalía

Line

Melody -

Line


Ledos van os estudiantes
as súas mozas a rondar
ilusións e soños de hoxe
que mañá recordarán.
Chove miudiño en Santiago     
bágoas tristes dunha nena
que chorando está coitada
cheo o corazón de pena.
Chora, chora, Rosalía.
Baixo o ceo de Santiago
un amor vaise perdendo
desfacendose en orballo.
Chora, chora, Rosalía.
Baixo o ceo estrellato
as tuas bágoas son as perlas
de amanecer orballado.

As estrellas escoitaron
un marmullo de canción
eran bágoas dunha nena
que choraba ó sua amor.
O estudiante xa non canta
e soñando vai mollado
a rúa xa non lo sinte.
Chove en Santiago.

    EN ESPAÑOL:
Alegres van los estudiantes
a sus mozas a rondar
ilusiones y sueños de hoy
que mañana recordarán.
Llueve chirimiri en Santiago
lágrimas tristes de una nena
que llorando está triste
lleno el corazón de pena.
Llora, llora, Rosalía.
Bajo el cielo de Santiago
un amor se va perdiendo
deshaciendose en llanto.
Llora, llora, Rosalía.
Bajo el cielo estrellado
tus lágrimas son perlas
de amanecer lluvioso.

Las estrellas escoltaron
un murmullo de canción
eran lágrimas de una nena
que lloraba por su amor.
El estudiante ya no canta
y soñando va mojado
la calle ya no lo siente.
Llueve en Santiago.

Line
| Song Index | Genealogy | Pacific Coast Holiday | Home Page | SEARCH | Email |
Line