Suo gan


Melody - Melody -


Welsh Lullaby

Huna blentyn yn fy mynwes,
  Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dyn am danat,
  Cariad mam sy dan fy mron;
Ni cha dim amharu'th gyntun,
  Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, anwyl blentyn,
  Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
  Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
  Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
  Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ol dan huno,
  Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
  Gura, gura ar y ddor;
Paid ag ofni, ton fach unig
  Sua, sua ar lan y mor;
Huna blentyn, nid oes yma
  Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes
  Ar yr engyl gwynion draw.

Sleep my baby, at my breast,
'Tis a motherís arms round you.
Make yourself a snug, warm nest.
Feel my love forever new.
Harm will not meet you in sleep,
Hurt will always pass you by.
Child beloved, always youíll keep,
In sleep gentle, motherís breast nigh.

Sleep in peace tonight, sleep,
O sleep gently, what a sight.
A smile I see in slumber deep,
What visions make your face bright?
Are the angels above smiling,
At you in your peaceful rest?
Are you beaming back while in
Peaceful slumber on motherís breast?

Do not fear the sound, itís a breeze
Brushing leaves against the door.
Do not dread the murmurring seas,
Lonely waves washing the shore.
Sleep child mine, thereís nothing here,
While in slumber at my breast,
Angels smiling, have no fear,
Holy angels guard your rest.


This is a relatively well-known Welsh lullaby. Some people might know it from the movie "Empire of the Sun," which begins with Christian Bale as the young J. G. Ballard lip-synching the song. Tua'r Wawr: Caniadau a Thelynegion gan Robert Bryan* (Liverpool: W. A. Lewis, 1921).

English version by Frank Petersohn from a literal translation by J. Mark Sugars.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |