Marschlied

Melody - C. A. Brands Buys

Dr. J. J. F. Wap

1. 't Is pligt dat ied're jongen
Aan d'onafhank'lijkheid
van zijn geliefde vaderland
zijn beste krachten wijdt
|:Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!:|
|:Voor Koningin en Vaderland
   Waakt ied're jongen mee:|

2. Als vaderlandsche jongens
Beminnen wij den grond
Waarop het graf der vaad'ren staat
En onze wieg eens stond
|:Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!:|
|:Voor Koningin en Vaderland
   Waakt ied're jongen mee:|
  3. Komt ooit de vijand naken,
Is 't Vaderland in nood,
Daar staan wij pal en blijven het
Getrouw tot in den dood!
|:Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!:|
|:Ja Nederland, wij allen zijn
   U trouw tot in den dood!:|

4. Slechts eendracht maakt ons machtig,
Zij immer het parool!
Een driekleur met oranje strik,
Van vrijheid het symbool!
|:Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!:|
|:Voor 't vorstenhuis en Nederland
   waakt ied're jongen mee! :|


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |