Waer dat men sich al keert of wend

Melody -

Nederland, 1616

Waer dat men sich al keert of wend
   End' waer men loopt of staet,
Waer dat men reijst of rost of rend,
   End' waer men henen gaet,
Daer vint men, 't sij oock op wat ree,
   d'Hollander end' de Zeeuw;
Sij loopen door de woeste zee
   Als door het bosch de leeuw.
  Vereenigd vrij gevochten volck
   Maeckt Spanjen d'oorlog moe,
Sulx dat hij sijnen vredentolck
   Dit land moet senden toe.
Wie soud' oijt hebben dit gedacht
   Dat d'hoogmoet van Papou,
Dat so een groote trotse macht
   So buijgsaem worden sou?

O Neêrland! so ghij maer en bout
   Op God den Heer altijt,
U pijlen vastgebonden hout
   En 't saem eendrachtig sijt,
Soo kan u Duijvel, Hel, noch Doot
   Niet krencken noch vertreên,
Al waer oock Spanjen noch so groot,
   Ja 's werelts machten een.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |