Neerlandsch Volkslied

Melody - J. W. Wilms

Hendrik Tollens Cz.

1. Wien Neêrlandsch bloed door d'aadren vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wie voor zijn volk van liefde gloeit
Verheff' den zang als wij!
Hij roem'met allen welgezind
Den onverbreekb'ren band
Die Neêrland en Oranje bindt:
|: Vorstin en Vaderland!:|
  2. Bescherm, o God! Bewaak den grond
Waarop onz'adem gaat!
De plek waar onze wieg op stond,
Wellicht ons sterfuur slaat.
Wij smeeken van Uw Vaderhand
Met blijden kinderzin
Behoud voor 't lieve Vaderland
|: Voor land en Koningin!:|

3. Dring'luid vanuit ons feestgedruisch
De beê den Hemel in:
"Blijv'met ons oud Oranjehuis
het volk steeds één gezin!"
Vorstin en Prins prijz'onze zang
En 't klink'aan allen kant:
"Bewaar het vorst'lijk stamhuis lang
|: En 't lieve Vaderland" :|


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |