V sadu yagoda malinka, malinka moya

Melody -

1. Akh! Pod sosnoyu, pod zyelyenoyu
Spat' polozhitye vy myenya;
Ay, lyuli, lyuli, ay, lyuli, lyuli,
Spat' polozhitye vy myenya.
Refrain:

2. Akh! Sosyenushka ty zyelyenaya,
Nye shumi zhye nado mnoy;
Ay, lyuli, lyuli, ay, lyuli, lyuli,
Nye shumi zhye nado mnoy.
Refrain:

3. Akh! Krasavitsa, dusha dyevitsa,
Polyubi zhye ty myenya;
Ay, lyuli, lyuli, ay, lyuli, lyuli,
Polyubi zhye ty myenya.
Refrain:
  1. Ach! Under the green pine
Decide to sleep by me;
Oh, lully, lully, oh, lully, lully,
Decide to sleep by me.
Refrain:

2. Ach! Thou little green pine tree,
Rustle only over me;
Oh, lully, lully, oh, lully, lully,
Rustle only over me.
Refrain:

3. Ach! Beautiful woman, dear maiden,
Fall in love only with me;
Oh, lully, lully, oh, lully, lully,
Fall in love only with me.
Refrain:

Refrain:
Viburnum berry, viburnum berry, my viburnum berry,
In the garden are my berry, my rasberry, rasberry.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |