Een lied van Nederland

Melody - H. J. den Hertog

J. G. Nijk

1. Alle man van Neêrlandsch stam
Voelen zich der vaad'ren zonen,
Willen vrij op 't plekje wonen
Dat hun tot een erfdeel kwam.
Eigen meester, niemands knecht,
Recht en slecht!
Stalen vuist en rappe hand,
Zoo is 't volk van Nederland!
  2. Toen, gezengd door oorlogsvlam,
't Vaderland was ingevaren
Vochten wij wel tachtig jaren
Tot er heerlijke-uitkomst kwam.
Offerden met man en moed
Goed en bloed!
Tot het klonk langs beemd en strand:
"Vrij is 't volk van Nederland!"

3. Zoo zal 't zijn door d'eeuwen heen
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen,
Gelre's helden, Hollands leeuwen
Een voor allen, allen één!
Aan Wilhelmus van Nassauw
Hou en trouw!
Blijft ons aller hart verpand
Aan ons dierbaar Nederland!


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |