Bonnagille


Melodi - Ulf Peder Olrog

Ulf Peder Olrog

På bored står där en spedekaga
å mad så borbenen bårjar knaga
i hela huset där e en os
å sylta, brunkål å rabbemos.
I bårjan snackar di mäst om väred
te di får smort litta på mongläred.
Te fåsste sypen di tar nåd salt
sin går de nör både varmt å kallt.

Jins Pärsen brebent går ront på gåled
mä högra tommen i västahåled
han snackar höjt om sin fine går
å rögar skarpt når han tar en tår.
Ve väggen kvingorna lyss så tössta
me sina stickor å garnanösta.
I kammaren spelar nånna knack
å slår i bored så de sir smack.

Nu kommer Karl å tar opp fiolen
han rättar litta på pingastolen
å löfter foden, sin tar han fatt
mä fåsste vals å en paddekatt.
Å vanned ryger i toddiglasen
di torrer pannan mä snydelasen.
Nu kommer klämmen, en skånsk kadrilj,
då får di para si hårr di vill.

Jins Pärsens slips sidder bag i nacken
å mitt fårr ännen där släpper fracken
den vänstra böjsan har kröbed opp
å hängt se fast på hans pjäxestropp.
Di grinar opp se kring alla boren
som goa barn å den skånske joren
så hållt di gille, ja la me se
ja tror de va nittanhondratre.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |