Cha-Tsumi Tea Picking - 文部省唱歌   茶つみ

Melody - sequenced by CHI-Chan / Melody

considered Traditional

Natsu mo chikadzuku hachi-ju-hachi ya
No nimo yama nimo wakaba ga shigeru
Are ni mieru wa cha-tsumi ja naika?
Akane dasuki ni suge no kasa

Hiyori tsudzuki no kyo konogoro wo
kokoro nodokani tsumitsutsu utau
Tsume yo tsume, tsume! tsumaneba naranu
Tsumanya Nihon no cha ni naranu

なつも ちかづく はちじゅうはちや
のにも やまにも わかばが しげる
あれに みえるは ちゃつみじゃないか
あかねだすきに すげの かさ

ひよりつづきの きょうこのごろを
こころ のどかに つみつつ うたう
つめよ つめ つめ つまねばならぬ
つまにゃ にほんの ちゃに ならぬ


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |