Sakura  Cherry Blossom   日本古謡   さくらさくら

Melody - sequenced by CHI-Chan / Melody

Traditional

Sakura! Sakura!
Yayoi no sora wa.
Miwatasu kagiri
Kasumi ka? Kumo ka?
Nioi zo izuru;
Iza ya! Iza ya!
Mi ni yukan.

Saita sakura,
Hanamite modoro.
Yoshino wa sakura;
Tatsuta wa momiji,
Karasaki no matsu;
Tokiwa! Tokiwa!
Iza yukan.
  Cherry blossoms! Cherry blossoms!
under the April sky
as far as you can see,
like mists or clouds
blooming fragrantly.
Let us go! Let us go!
Let us go to see them.

After seeing the cherry blossoms
Let us return home.
Yoshino for cherry blossoms;
Tatsuta for maple trees;
Karasaki for pine trees;
Forever! Forever!
Let us go.

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |