Gelukkig Vaderland

Melody - Gedenkklank, 1626

Nederland, 1591

Gelukkig is het Land,
Dat God den Heer beschermt
Als daer met moord en brand
De vijand rontom swermt,
End' dat men meent hij sal
't Schier overwinnen al,
Dat dan, dat dan, dat dan
Hij zelfs komt tot den val.
  De hoeder Israëls,
Die slaept noch sluijmert noijt,
Hij helpt uijt veel gequels
Sijn volck 't welck was verstroijt
Door 't Spaansche boos gebroet
End' doet haer noch dit goet,
Dat self, dat self, dat self
De vijand loopen moet.

Gedanckt moet sijn de Heer,
De God, die eeuwig leeft!
Dat Hij ons, 't sijnder eer
Dees overwinning geeft;
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
Hoe groot is Uwe macht!


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |