Hai Yün     Sea Rhyme

Melody - Zhao Yuan-ren

Xu Zhi-mo, 1895-1931
"Nülang, danshende nülang,
Ni weishenmo liulian
Zhe huanghunde haibian?
Nülang, huijia ba, nülang!"
"A bu; hui jia wo bu hui,
Wo ai zhe wan feng chui."
Zai shatan shang, zai muse li,
You yige sanfade nülang -
Paihuai, paihuai,

"Nülang, sanfade nülang,
Ni weishenmo panghuang
Zai zhe lengqingde hai shang?
Nülang, huijia ba, nülang!"
"A bu; ni ting wo chang ge,
Da hai, wo chang, ni lai he."
Zai xingguang xia, zai liangfeng li,
Qing tangzhe shaonüde qingyin,
Gao yin, di wo.

"Nülang, dandade nülang
Na tianbian cheqila heimu,
Zhe qing kejian yao you dafeng bo.
Nülang, huijia ba nülang!"
"A bu, ni kan wo ling kung wu,
Xue yigo haiou mei haibo."
Zai yese li, zai shatan shang,
Xuanzhuanzhe yi ge miaotiaode,
Shenying, posuo, posuo.

"Ting ya, na dahaide zhennu,
Kan ya, na mengshoude haibo
Nülang, huijia ba, nülang!"
"A bu, haibo bu lai tun wo,
Wo ai zhe dahaide dianbo."
"A, haibo ta hui lai tun ni,
Ni kan na dahaide fungbo."
Zai chao shengli, zai boguang li,
Yige huangzhangde shaonu
Zai langhuade baimo li,
Cuotuo, cuotuo.

"Nülang, zai nali?
Nali shi ni liaoliangde gesheng?
Nali shi ni miaotiaode shenying?
 
Tr. Ed Peaslee
"Maiden, solitary maiden,
Why do you linger
On this darkening seashore?
Maiden, go home, maiden!"
"Ah no; I will not go home.
I love the evening wind blowing,"
On the beach, in the twilight.
There is a maiden with windblown hair,
Wandering to and fro.

"Maiden with the windblown hair,
Why do you wander to and fro
On this cold and desolate seashore?
Maiden, go home, maiden!"
"Ah no; Listen to my song.
Great sea, I sing, Come..."
Under the starlight, in the cold wind,
The sound of the maiden's song,
Tones now high, now low.

"Maiden, bold maiden,
The horizon darkens,
And soon will come gale-driven waves.
Maiden, go home, maiden!"
"Ah no, watch me dance
Like a seagull over the waves."
In the twilight, on the beach,
A slim figure whirls,
Dancing, dancing.

"Listen to the fury of the great sea,
Look, the waves are like wild beasts,
Maiden, go home, maiden!"
"Ah no, the waves will not swallow me,
I love the pounding of this great sea."
"Ah, the waves will swallow you,
See the great sea's wind-driven billows."
In the sound of the surf, the shimmer of the waves,
A frightened maiden
Amid the white-capped waves,
Too late, too late.

"Maiden, where are you?
Where is your loud, clear song?
Where is your slim figure?"


The words of "Hai Yun" were written by Xu Zhimo (1895-1931), considered by some to be the greatest poet of his generation, and probably the most romantic. He was educated at Columbia and Cambridge Universities. Xu was one of a new generation of poets in China who wrote in the vernacular. He died in a plane crash in 1931 en route from Shanghai to Beijing at the age of 36.
| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |