Han yu qu     Bitter Cold Rain

Melody - from Japan

 
Chuiguola yi sha de feng,
Dailai yi zhen mengmengde han yu,
Yu zhong de shan shang shi yipian cuilu:
Zhi pa shi zhuanyen chun you qu

Yu ya yu,
Ni buyao zudangla tade laishi lü, laishi lü,
Wo zhaozhaomumu
Panwangzhe you qinglu:
 
Tr. by Ed Peaslee
A gust of wind blowing by
Brings a shower of bitterly cold rain,
The mountain is all bluish green in the rain,
I only fear that Spring will soon be gone.

Rain, oh rain,
Don't make impassable the road when he comes, when he comes,
Day and night
I long for my lover.


This song, dating back to 1932, is of Japanese origin. The Chinese lyrics were added ten years later when it was sung in Hong Kong.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |