Ingalill

Melody - N. Lejdström

Gustav Fröding

|: Ingalilla, Ingalill,
   Sjung visan för mig!
   Min själ är så ensam
   På levnadens stig,
   Mitt sinne är så ensamt i sorgen. :|

Min kärlek är mit silver
Och guld i min borg,
Mitt halva kungarike
Är hälften av min sorg.
Säg Ingalilla , räds du för sorgen?

|: Ingalilla, Ingalill,
   Sing your song just for me.
   How lonely is my soul;
   Must life so dreary be?
   Lonely is my mind in its sadness. :|

You are the gold and silver
That fills my castle halls.
You are the wealth and sorrow
Enclosed by all these walls.
Tell me darling Ingalill, are you sad too?


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |