Almande Guerre guerre gay

Melody -

Nederlandtsche Gedenck-clanck, 1626

'Lyck de grootsten Rapsack,
Vloot de Speck verbaest,
Als een wind die blaest.
Siet hem met zijn knapsack,
Loo- pen in der haest,
Als een hond die raest.
O ghy stad van Leyden!
Dit stuck bemerck;
En laet toch ver-breyden,
Gods wonder werck.
  De Bourgoensche vanen
Vlogen op de vlucht,
Met een groot gerucht,
En de Castil'janen
Waren oock vol Sucht,
En geheel beducht,
Door de hooge stromen,
En menig man
Die sy sagen komen
Dick krieken an.

Wilt Gods eer verbreyen,
Die nu kleyn en groot
"Vrij maeckt van de doot
En naer droevig schreyen
U dus sent in noot"
Overvloedig broot.
Lof dan, prys en eere
Moet syn geseyt
God, ons aller Heere,
In eeuwigheyt.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |