Ny skånsk visa


Melody - "Elektricitetsvisan"

-

Varenda skåning han tycker om
den redit helskånska maten
Å all den kärlek té maden som
han finner på de skånska faden
Å de´é bra för én blir so go
när én har fått nått i maven
För får én eda i lugn å ro
så blir én inte le å gnaven

Refräng:
Ja, studerumpesö å kapprockasill
Himmabagad brö å go sill i dill
Purravälling å så drickablandning till
Dé é nånting för en skåning.

Så la voss baga ett siktebrö
å brygga slånvin te hösten
La brännesnuda å sillasö
för maven bli den rätta trösten
Å Huldas tårta mé havragryn
å farmors frasiga plättar
å mormors kryddsill i é bäst i byn
Ja dé é skånemat som mättar
Refräng:

Nu é dé tid té å lua ål
å baga gorån å våfflor
å fylla grydan me narkenkål
å sterga kagelongspantoffler
Nu kan vi brygga vår egen besk
för vi har malört i haven
så om vi eder för mied fläsk
så får vi inte ont i maven
Refräng:

Så la voss eda vårt släbosnus
å dricka vin utå fläder
å hålla gille i skånska hus
som gille hölls av våra fä'der
Så la voss dansa tess én blir svitt
å sjunga gla´a å mätta
å la voss sedan gå var te sitt
när vi blir sömneda och trätta
Refräng:


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |