Przybieżeli do Betlejem pasterze
They Came to Bethlehem

Melody -

Polish
Przybieżeli
do Betlejem pasterze,
Grają skocznie
Dzieciąteczku na lirze.

Refrain:
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony
w pokorze,
Tobie, z serca ochotnego,
O Boże
Refrain:

My Go także Bogiem,
Zbawcą już znamy,
I z całego serca
wszyscy kochamy.
Refrain:
 
Phonetic by MKS
Pshy-bie-sheh-lih
do Bet-le-jem paster-she,
Grah-yawn skoch-ni-eh
Dzie-tsawn-tech-ku nah li-she.

Refrain:
Hva-wah nah vy-so-kos-chih,
Hva-wah nah vy-so-kos-chih,
Ah pokooj nah she-mi.

Oda-va-li sveh u-kwony
vh po-ko-sheh,
To-bieh, z ser-tsa o-ho-tne-go,
oh Bo-sheh.
Refrain:

Mih Goh tak-sheh Bog-iem,
Zbav-tsawn yush zna-mih,
Ee z tsa-we-goh ser-tsa
vshys-tsih ko-ha-mih.
Refrain:


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |