Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

Melody - Emmy Köhler

Sigrid Sköldberg-Pettersson

1. Raska fötter springa tripp, tripp, tripp!
Mamma har så bråttom klipp, klipp, klipp!
Juleklappar lackas in.
Dörren stängs för näsan din.
Det är bara roligt.

2. Pappa har gått ut i sta'n, sta'n, sta'n;
Köper där en präktig gran, gran, gran.
Den skall hängas riktigt full,
Först en stjärna utav gull,
Nötter sen och äpplen

3. Se nu är ju allting klart, klart, klart.
Barnen rusa in med fart, fart, fart.
Vem står där i pappas rock?
Jo, det är vår julebock.
Han har säkert klappar.

4. Alla barnen ropa: "Ack, ack, ack;
Snälla rara pappa, tack, tack, tack"!
Margit får en docka stor.
Gungehäst får lille bror.
Stina får en kälke.

5. Snart är glada julen slut, slut, slut.
Julegranen bäres ut, ut, ut.
Men till nästa år igen
Kommer han vår gamle vän,
Ty det har han lovat.

Tr. Brit Elliott

Rapid feet run tripp, tripp, tripp!
Mother is so busy cut, cut, cut.
Christmas gifts are wrapped.
The door is closed before your nose.
But it is all fun.

Daddy has gone to town, town, town;
To buy a grand Christmas tree, tree, tree.
It is going to be well-decorated,
first a star of gold,
followed by nuts, and apples.

Look, everything is done, done, done.
The children rush in with speed, speed, speed.
Who is standing there in father's coat?
Yes, it is our Christmas goat.
I'm sure he's got presents.

All the children shout Oh dear, oh dear, oh dear.
Dear Daddy, thanks, thanks, thanks!
Margit has got a big doll.
Rocking horse for little brother.
Stina gets a toboggan.

Soon the lovely Christmas is at an end, end, end.
The Christmas tree is carried out, out, out.
But next Christmas once again
Our old friend will return.
Because he promised!


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |