Staffan var en stalledräng

Melody - Melody - Småland

   

1.Staffan var en stalledräng.
Vi tackom nu så gärna.
Han vattna' sina fålar fem,
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

2. Två de voro röda,
Vi tackom nu så gärna.
De tjänte väl sin föda.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

3. Två de voro vita,
Vi tackom nu så gärna.
De va de andra lika.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

4. Den femte han var apelgrå,
Vi tackom nu så gärna.
Den rider själva Staffan på.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

5. Innan hanen galit har,
Vi tackom nu så gärna.
Staffan uti stallet var.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

6. Innan solen månd' uppgå,
Vi tackom nu så gärna.
Betsel och gullsadel på.
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

7. Staffan rider till källan,
Vi tackom nu så gärna.
Han öser upp vatten med skällan,
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Tr. Brit Elliott

Staffan was a stable lad.
Thanks now to the Lord.
He watered his five horses,
All for the bright star.
No dawn can be seen yet,
The stars in the sky twinkle.

Two of them were red
Thanks now to the Lord.
They earned their keep,
All for the bright star.
No dawn can be seen yet,
The stars in the sky twinkle

Two of them were white.
Thanks now to the Lord.
They looked like the others,
All for the bright star.
No dawn can be seen yet,
The stars in the sky twinkle.

The fifth one was dapple-grey,
Thanks now to the Lord.
Staffan himself rides this horse
All for the bright star.
No dawn can be seen yet,
The stars in the sky twinkle.

Before the rooster crows,
Thanks now to the Lord.
Staffan is in the stable,
All for the bright star.
No dawn can be seen yet,
The stars in the sky twinkle.

Before the sun rises,
Thanks now to the Lord.
The bit and the saddle will be put on,
All for the bright star.
No dawn can be seen yet,
The stars in the sky twinkle.

Staffan rides to the well,
Thanks now to the Lord.
He collects water with his scoop,
All for the bright star.
No dawn can be seen yet,
The stars in the sky twinkle.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |