Cicha noc, święta noc   Latin - Czech - Danish     Notes     Norwegian   Deutsch

Satz für Orgel von Franz Xaver Gruber, 1855 Dank Bill Egan
Satz von Joseph Mohr ~1820, die frühest bekannte Melodie Thanks to Bill Egan
Melodie - Melodie - Nach Franz Xaver Gruber, 1818 (1787-1865)

Polish
Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta czuwa
sama uśmiechnięta,
|: Nad Dzieciątka snem. :|

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
|: Gdie się spełnił cud. :|

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego Majestatu,
niesie dziś całemu światu,
|: Odkupienie win. :|
 
Phonetic by MKS
Chi-hah nots, shvion-tah nots,
po-kooj nie-shieh loodjiom svem,
Ah oo zhwoob-ka Matka shvion-tah choo-va
sah-mah ush-mieh-nion-tah,
|: Nahd je-chont-ka snem. :|

Chi-hah nots, shvion-tah nots,
pas-toosh-kovieh od svyh tzood,
Bieg-nown viel-tseh za-dzi-vie-nih,
za aniels-kim gwo-sem pie-ni,
|: Gdsheh shiown spehl-niw tsood. :|

Chi-hah nots, shvion-ta nots,
nah-ro-dzony Boshy Syn
Pahn Viel-kie-go My-es-ta-tu,
nie-sheh dzish tsa-we-mu shvia-tu,
|: Od-ku-pie-nieh veen. :|

Merry Christmas and a Happy New Year!
Polish
Wesołych świą t
Bożego Narodzenia,
i śczęśliwego Nowego Roku!
 
Phonetic
Ve-so-wyh shviownt
Bo-sheh-go Nah-roh-dzeh-nia,
ee Dshown-shli-vego No-ve-go Rokuh!

visit Jako for "Silent Night" in 100 more languages
| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | Suche | Email |