Töserna från Simris


Melody -

-

När som töserna från Simris
de begiva sig till dans.
Sudderullanrullan begiva sig till ti dans.
Då vifta de på kjolarna
likt korna på sin svans,
sudderullanrullanlej.

I håred de har di en bena så lång
sudderullanrullan en bena så lång.
Så lusen ska få en beskedligare gång,
sudderullanrullanlej.

Å håred de ha di mångahanda vis
sudderullanrullan på mångahanda vis.
I bland står de opp
liksom rompan på en gris
sudderullanrullanlej.

Å hossor de ha di både gula o blå
sudderullanrullan både gula o blå.
Men hälar å tår sticker ude ändå
sudderullanrullanlej.

Kring halsen så ha di både
parlebann å krus,
sudderullanrullan både parlebann o krus.
Men tittar man i linningen
spatserar där en lus
sudderullanrullanlej.

Å kjola de ha de både snäv osså lång
sudderullanrullan snäv osså lång.
Så att de kan få en mycket
smidigare gång sudderullanrullanlej.

Å förklä de har de ju litta på sne,
sudderullanrullan litta på sne.
Så att pågarna kan komma lättare te,
sudderullanrullanlej.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |