Blott en dag     Day by Day

Melody - Oscar Ahnfelt, 1813-1882

Lina Sandell Berg, 1832-1903
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
O vad tröst, evad som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer;
Skulle jag som barn väl ängslas då!
Han, som bär för mig ett fadershjärta,
O han giver ju åt varje dag
Hult dess lilla del av fröjd och smärta,
Så av möda som behag.

Själf han ä mig alla dagar nära,
För var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
Han, som heter både kraft och råd.
Att sin dyra egendom bevara,
Denna omsorg har han lagt på sig.
Som din dag så skall din kraft ock vara,
Detta löfte gav han ig.

Hjälp mig då att vila trygg och stilla
Blott vid dina löften, Herre kär,
Och ej trones dyra tröst förspilla,
Som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att evad mig händer,
Taga av din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
Tills jag nått det goda land.
 
Tr. A. L. Skoog
Day by day and with each passing moment,
Strength I find to meet my trials here;
Trusting in my Father's wise bestowment,
I've no cause for worry or for fear.
He whose heart is kind beyond all measure
Gives unto each day what he deems best
Lovingly, its part of pain and pleasure,
Mingling toil with peace and rest.

Ev'ry day the Lord himself is near me
With a special mercy for each hour;
All my cares he fain would bear, and cheer me,
He whose name is Counsellor and Pow'r.
The protection of his child and treasure
Is a charge that on himself he laid;
"As thy days, thy strength shall be in measure,"
This the pledge to me he made.

Help me then in every tribulation
So to trust thy promises, O Lord,
That I lose not faith's sweet consolation
Offered me within thy holy word.
Help me, Lord, when toil and trouble meeting,
E'er to take, as from a father's hand,
One by one, the days, the moments fleeting,
Til I reach the promised land.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Brücke | Forum |