El Desembre Congelat

Melody - Popular catalana

El desembre congelat
Confós es retira.
Abril, de flors coronat,
Tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor
Neix una divina flor:
D'una ro ro ro,
D'una sa sa sa,
D'una ro, d'una sa,
D'una rosa bella
Fecunda i poncella.

El primer pare causà
La nit tenebrosa
Que a tot el món ofuscà
La vista penosa;
Quan en una mitja nit,
Brilla el sol que n'és eixit
D'una bella aurora
Que el cel enamora.

Arribaren els tres Reis
Amb gran alegria,
Adorant el Rei del cel
En una establia,
Oferint-li tres presents,
Que són: or, mirra i encens,
A la Mare pia,
La Verge Maria.

Amb contentament i amor
Celebrem el dia
En el què el diví Senyor
Neix amb alegria.
Si no tenim més tresor,
Oferim-li el nostre cor,
Que és la gran finesa
De nostra pobresa.
  El desembre congelat,
Confús es retira.
Abril de flors coronat,
Tot el món admira,
Quan en un jardi d'amor
Neix una divina flor.
D'una ro ro ro,
D'una sa sa sa,
D'una ro, d'una sa,
D'una rosa bella,
Fecunda i poncella.

El primer pare causà
La nit tenebrosa
Que a tot el món ofuscà
La vista penosa
Mes en una mitja nit
Brilla el sol que n'és eixit
D'una bel bel bel,
D'una la la la,
D'una bel, d'una la,
D'una bella aurora
Que el cel enamora.

El mes de maig ha florit,
Sense ser encara,
Un lliri blanc y polit
De fragancia rara,
Que per tot el mon se sent,
De llevant fins a ponent,
Tota sa sa sa
Tota dul dul dul,
Tota sa, tota dul,
Tota sa dulcura
I olor, amb ventura.
  Cold December's winds were stilled
In the month of snowing.
As the world fell dark one night,
Springtime's Hope was growing;
Then one rose-tree blossomed new,
One sweet Flower on it grew.
On the tree once bare,
Grew the Rose so fair,
Ah, the Rose, ah, the Rose,
Ah the Rose tree blooming,
Sweet the air perfuming.

When the darkness fell that night,
Bringing sweet reposing,
All the land was hid from sight,
Sleep our eyes was closing.
Suddenly, there came a gleam
From the sky, the wondrous beam
Of a heav'nly star,
Giving light afar;
Ah, the star, ah, the star,
Ah, the star-beam glowing,
Brightness ever growing.

Now the month of May was here,
Filled with God's own radiance;
Now the purest Lily bloomed,
Flow'r of sweeted fragrance.
To the people far and near
Came a breath of heav'nly cheer;
O, the incense rare
Of the Lily there!
Ah, the scent, ah, the scent
Of the Lily blooming,
All the air perfuming!


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Brücke | Forum |