Lulajże Jezuniu


Melody - Melody - Melody - Poland

   

Lulajże Jezuniu moja perélko,
Lulaj ulubione me pieœcidélko.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Zamknijże zmrużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem warżeczki.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Dam ja Jezusowi słodkich jagódek,
Po'jdę z nim w Matuli serca ogródek.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Dam ja Jezusowi z chlebem masélka,
Włożę ja kukiélkę w jego jasélka.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Lulajże piękniuchny mój Aniołeczku,
Lulajże wdzięczniuchny œwiata kwiateczku.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Lulajże Różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukierku,
Rodzenków, migdałów co mam w pudélku.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Lulajże przyjemna oczom Gwiazdeczko,
Lulaj najsłiczniejsze œwiata słoneczko.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Dam ja maleńkiemu piękne jabłuszko,
Mateńki kochanej dam Mu serduszko.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Cyt, cyt, cyt, niech zaœnie małe Dziecištko,
Patrz, jak ono œpi to niemowlštko,
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Cyt, cyt, cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego dziecištka nie przebudzajcie.
LulajŸe Jezuniu lulajŸe lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

 
English version by Marguerite Wilkinson

Lullaby, little pearl, dear baby Jesu,
Lullaby, little pearl, dear baby sleeping;
Lullaby, little one, dear baby Jesu,
Mary is holding you, guarding and keeping.

Close your eyes, little one, your tears to cover;
Close your eyes, little one, heavy with crying;
Calm your lips, little one, where joy should hover;
Resting in Mary's arms, hush all your sighing.

Bring for the little man good things and pleasant;
Bring for the little man every sweet berry;
Into the garden go where all is pleasant;
Mary will comfort Him keeping Him merry.

Bread for His little mouth with golden butter ---
Bread for His little mouth, a loaf to feed Him ---
Put in His cradle now good bread and butter.
If He should wake from rest Mary will heed Him.

Lullaby, lovely flower, beautiful angel;
Lullaby, lovely flower, lily, the fairest!
Lullaby, little one, beautiful angel,
Mary is holding you, rosebud, the rarest!

Give to the little man, raisins delicious;
Give to the little man almonds to please Him;
Sweets from the little box, raisins delicious,
When Mary hears Him wake, she will appease Him.

Lullaby, little love, star kindly twinkling;
Lullaby, little love, sun shining brightly;
Lullaby, little one, star kindly twinkling,
Mary is watching you, o, Sweet and Sprightly!


Polish
Lulajże Jezuniu, moja Perełko
Lulaj ulubione me pieœcidełko
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj !
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj !

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj !
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj !

Lulajże piękniuchny nasz Aniołeczku,
Lulajże wdzięczniuchny œwiata Kwiateczku.
Lulajże Jezniu, lulajże, lulaj.
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj !
 
Phonetic by MKS
Loo-lai-sheh Yeh-soo-niu mo-ya Pe-rehl-ko
Loo-lai oo-lu-bio-neh meh piesh-tshi-dehl-ko
Loo-lai-sheh Yeh-soo-niu, loo-lai-sheh, loo-lai!
Ah Tyh Goh, Matulu v pwa-tshoo oo-tuh-lai!

Zam-kni-sheh snu-sho-neh pwa-tshem po-viech-ki
U-tul-sheh zem-dloh-neh w-kahn-jem u-stech-ki.
Loo-lai-sheh Yeh-soo-niu, loo-lai-sheh, loo-lai!
Ah Tyh Goh, Matulu v pwa-tshoo oo-tuh-lai!

Loo-lai-sheh pien-kniuh-nih nahsh Anio-wech-ku,
Loo-lai-sheh v-dziench-niuh-nyh sviata Kvia-tech-ku.
Loo-lai-sheh Yeh-soo-niu, loo-lai-sheh loo-lai.
Ah Tyh Goh, Matulu v pwa-tshoo oo-tuh-lai!

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Brücke | Forum |